MESAFEL襤 SATI SZLEMES襤

1.TARAFLAR

襤bu S繹zleme aa覺daki taraflar aras覺nda aa覺da belirtilen h羹k羹m ve artlar 癟er癟evesinde imzalanm覺t覺r.

A.ALICI ; (s繹zlemede bundan sonra ‘ALICI’ olarak an覺lacakt覺r)

B.SATICI ; (s繹zlemede bundan sonra ‘SATICI’ olarak an覺lacakt覺r)

AD- SOYAD:

ADRES:

襤 bu s繹zlemeyi kabul etmekle ALICI, s繹zleme konusu siparii onaylad覺覺 takdirde sipari konusu bedeli ve varsa kargo 羹creti, vergi gibi belirtilen ek 羹cretleri 繹deme y羹k羹ml羹l羹羹 alt覺na gireceini ve bu konuda bilgilendirildiini peinen kabul eder.

 

2.TANIMLAR

襤bu s繹zlemenin uygulanmas覺nda ve yorumlanmas覺nda aa覺da yaz覺l覺 terimler kar覺lar覺ndaki yaz覺l覺 a癟覺klamalar覺 ifade edeceklerdir.

BAKAN: G羹mr羹k ve Ticaret Bakan覺n覺,

BAKANLIK: G羹mr羹k ve Ticaret Bakanl覺覺n覺,

KANUN: 6502 say覺l覺 T羹keticinin Korunmas覺 Hakk覺nda Kanunu,

YNETMEL襤K: Mesafeli S繹zlemeler Y繹netmeliini (RG:27.11.2014/29188)

H襤ZMET: Bir 羹cret veya menfaat kar覺l覺覺nda yap覺lan ya da yap覺lmas覺 taahh羹t edilen mal salama d覺覺ndaki her t羹rl羹 t羹ketici ileminin konusunu ,

SATICI: Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsam覺nda t羹keticiye mal sunan veya mal sunan ad覺na veya hesab覺na hareket eden irketi,

ALICI: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan ama癟larla edinen, kullanan veya yararlanan ger癟ek ya da t羹zel kiiyi,

S襤TE: SATICIya ait internet sitesini,

S襤PAR襤 VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICIya ait internet sitesi 羹zerinden talep eden ger癟ek ya da t羹zel kiiyi,

TARAFLAR: SATICI ve ALICIy覺,

SZLEME: SATICI ve ALICI aras覺nda akdedilen ibu s繹zlemeyi,

MAL: Al覺verie konu olan ta覺n覺r eyay覺 ve elektronik ortamda kullan覺lmak 羹zere haz覺rlanan yaz覺l覺m, ses, g繹r羹nt羹 ve benzeri gayri maddi mallar覺 ifade eder.

 

3.KONU

襤bu S繹zleme, ALICIn覺n, SATICIya ait internet sitesi 羹zerinden elektronik ortamda sipariini verdii aa覺da nitelikleri ve sat覺 fiyat覺 belirtilen 羹r羹n羹n sat覺覺 ve teslimi ile ilgili olarak 6502 say覺l覺 T羹keticinin Korunmas覺 Hakk覺nda Kanun ve Mesafeli S繹zlemelere Dair Y繹netmelik h羹k羹mleri gereince taraflar覺n hak ve y羹k羹ml羹l羹klerini d羹zenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat覺 fiyat覺d覺r. 襤lan edilen fiyatlar ve vaatler g羹ncelleme yap覺lana ve deitirilene kadar ge癟erlidir. S羹reli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen s羹re sonuna kadar ge癟erlidir.

 

4. SATICI B襤LG襤LER襤

nvan覺: ahinmob Orman r羹n. Mob. 襤n. Teks. Rek.San.Tic.Ltd.ti

Adres : G繹rece Cumhuriyet Mah. Ahmet Necdet Sezer Bulvar覺 No:4 Menderes/襤ZM襤R

Telefon : 0232 253 33 47

Eposta :info@letto.com.tr

 

5. ALICI B襤LG襤LER襤

Teslim edilecek kii

Teslimat Adresi

Telefon

Faks

Eposta/kullan覺c覺 ad覺

 

6. S襤PAR襤 VEREN K襤襤 B襤LG襤LER襤

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullan覺c覺 ad覺

 

7. SZLEME KONUSU RN/RNLER B襤LG襤LER襤

1. Mal覺n /r羹n/r羹nlerin/ Hizmetin temel 繹zelliklerini (t羹r羹, miktar覺, marka/modeli, rengi, adedi) SATICIya ait internet sitesinde yay覺nlanmaktad覺r. Sat覺c覺 taraf覺ndan kampanya d羹zenlenmi ise ilgili 羹r羹n羹n temel 繹zelliklerini kampanya s羹resince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar ge癟erlidir.

7.2. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar sat覺 fiyat覺d覺r. 襤lan edilen fiyatlar ve vaatler g羹ncelleme yap覺lana ve deitirilene kadar ge癟erlidir. S羹reli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen s羹re sonuna kadar ge癟erlidir.

7.3. S繹zleme konusu mal ya da hizmetin t羹m vergiler d璽hil sat覺 fiyat覺 aa覺da g繹sterilmitir.

 

r羹n A癟覺klamas覺 – Adet – Birim Fiyat覺 – Ara Toplam

(KDV Dahil)

Kargo Tutar覺

Toplam :

deme ekli ve Plan覺

Teslimat Adresi

Teslim Edilecek kii

Fatura Adresi

Sipari Tarihi

Teslimat tarihi

Teslim ekli

7.4. r羹n sevkiyat masraf覺 olan kargo 羹creti ALICI taraf覺ndan 繹denecektir.

 

8. FATURA B襤LG襤LER襤

Ad/Soyad/Unvan

Adres

Telefon

Faks

Eposta/kullan覺c覺 ad覺

Fatura teslim : Fatura sipari teslimat覺 s覺ras覺nda fatura adresine sipari ile birlikte teslim edilecektir.

 

9. GENEL HKMLER

9.1. ALICI, SATICIya ait internet sitesinde s繹zleme konusu 羹r羹n羹n temel nitelikleri, sat覺 fiyat覺 ve 繹deme ekli ile teslimata ilikin 繹n bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiini kabul, beyan ve taahh羹t eder. ALICIn覺n; n Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli sat覺 s繹zlemesinin kurulmas覺ndan evvel, SATICI taraf覺ndan ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparii verilen 羹r羹nlere ait temel 繹zellikleri, 羹r羹nlerin vergiler d璽hil fiyat覺n覺, 繹deme ve teslimat bilgilerini de doru ve eksiksiz olarak edindiini kabul, beyan ve taahh羹t eder.

9.2. S繹zleme konusu her bir 羹r羹n, 30 g羹nl羹k yasal s羹reyi amamak kayd覺 ile ALICI’ n覺n yerleim yeri uzakl覺覺na bal覺 olarak internet sitesindeki 繹n bilgiler k覺sm覺nda belirtilen s羹re zarf覺nda ALICI veya ALICIn覺n g繹sterdii adresteki kii ve/veya kurulua teslim edilir. Bu s羹re i癟inde 羹r羹n羹n ALICIya teslim edilememesi durumunda, ALICIn覺n s繹zlemeyi feshetme hakk覺 sakl覺d覺r.

9.3. SATICI, S繹zleme konusu 羹r羹n羹 eksiksiz, siparite belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullan覺m k覺lavuzlar覺 iin gerei olan bilgi ve belgeler ile teslim etmeyi, her t羹rl羹 ay覺ptan ar簾 olarak yasal mevzuat gereklerine g繹re salam, standartlara uygun bir ekilde ii doruluk ve d羹r羹stl羹k esaslar覺 d璽hilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup y羹kseltmeyi, iin ifas覺 s覺ras覺nda gerekli dikkat ve 繹zeni g繹stermeyi, ihtiyat ve 繹ng繹r羹 ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahh羹t eder.

9.4. SATICI, s繹zlemeden doan ifa y羹k羹ml羹l羹羹n羹n s羹resi dolmadan ALICIy覺 bilgilendirmek ve a癟覺k癟a onay覺n覺 almak suretiyle eit kalite ve fiyatta farkl覺 bir 羹r羹n tedarik edebilir.

9.5. SATICI, sipari konusu 羹r羹n veya hizmetin yerine getirilmesinin imk璽ns覺zlamas覺 halinde s繹zleme konusu y羹k羹ml羹l羹klerini yerine getiremezse, bu durumu, 繹rendii tarihten itibaren 3 g羹n i癟inde yaz覺l覺 olarak t羹keticiye bildireceini, 14 g羹nl羹k s羹re i癟inde toplam bedeli ALICIya iade edeceini kabul, beyan ve taahh羹t eder.

9.6. ALICI, S繹zleme konusu 羹r羹n羹n teslimat覺 i癟in ibu S繹zlemeyi elektronik ortamda teyit edeceini, herhangi bir nedenle s繹zleme konusu 羹r羹n bedelinin 繹denmemesi ve/veya banka kay覺tlar覺nda iptal edilmesi halinde, SATICIn覺n s繹zleme konusu 羹r羹n羹 teslim y羹k羹ml羹l羹羹n羹n sona ereceini kabul, beyan ve taahh羹t eder.

9.7. ALICI, S繹zleme konusu 羹r羹n羹n ALICI veya ALICIn覺n g繹sterdii adresteki kii ve/veya kurulua tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kart覺n覺n yetkisiz kiilerce haks覺z kullan覺lmas覺 sonucunda s繹zleme konusu 羹r羹n bedelinin ilgili banka veya finans kuruluu taraf覺ndan SATICI’ya 繹denmemesi halinde, ALICI S繹zleme konusu 羹r羹n羹 3 g羹n i癟erisinde nakliye gideri SATICIya ait olacak ekilde SATICIya iade edeceini kabul, beyan ve taahh羹t eder.

9.8. SATICI, taraflar覺n iradesi d覺覺nda gelien, 繹nceden 繹ng繹r羹lemeyen ve taraflar覺n bor癟lar覺n覺 yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin olumas覺 gibi m羹cbir sebepler halleri nedeni ile s繹zleme konusu 羹r羹n羹 s羹resi i癟inde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildireceini kabul, beyan ve taahh羹t eder. ALICI da sipariin iptal edilmesini, s繹zleme konusu 羹r羹n羹n varsa emsali ile deitirilmesini ve/veya teslimat s羹resinin engelleyici durumun ortadan kalkmas覺na kadar ertelenmesini SATICIdan talep etme hakk覺n覺 haizdir. ALICI taraf覺ndan sipariin iptal edilmesi halinde ALICIn覺n nakit ile yapt覺覺 繹demelerde, 羹r羹n tutar覺 14 g羹n i癟inde kendisine nakden ve defaten 繹denir. ALICIn覺n kredi kart覺 ile yapt覺覺 繹demelerde ise, 羹r羹n tutar覺, sipariin ALICI taraf覺ndan iptal edilmesinden sonra 14 g羹n i癟erisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI taraf覺ndan kredi kart覺na iade edilen tutar覺n banka taraf覺ndan ALICI hesab覺na yans覺t覺lmas覺na ilikin ortalama s羹recin 2 ile 3 haftay覺 bulabileceini, bu tutar覺n bankaya iadesinden sonra ALICIn覺n hesaplar覺na yans覺mas覺 halinin tamamen banka ilem s羹reci ile ilgili olduundan, ALICI, olas覺 gecikmeler i癟in SATICIy覺 sorumlu tutamayaca覺n覺 kabul, beyan ve taahh羹t eder.

9.9. SATICININ, ALICI taraf覺ndan siteye kay覺t formunda belirtilen veya daha sonra kendisi taraf覺ndan g羹ncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatlar覺 ve dier iletiim bilgileri 羹zerinden mektup, e-posta, SMS, telefon g繹r羹mesi ve dier yollarla iletiim, pazarlama, bildirim ve dier ama癟larla ALICIya ulama hakk覺 bulunmaktad覺r. ALICI, ibu s繹zlemeyi kabul etmekle SATICIn覺n kendisine y繹nelik yukar覺da belirtilen iletiim faaliyetlerinde bulunabileceini kabul ve beyan etmektedir.

9.10. ALICI, s繹zleme konusu mal/hizmeti teslim almadan 繹nce muayene edecek; ezik, k覺r覺k, ambalaj覺 y覺rt覺lm覺 vb. hasarl覺 ve ay覺pl覺 mal/hizmeti kargo irketinden teslim almayacakt覺r. Teslim al覺nan mal/hizmetin hasars覺z ve salam olduu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin 繹zenle korunmas覺 borcu, ALICIya aittir. Cayma hakk覺 kullan覺lacaksa mal/hizmet kullan覺lmamal覺d覺r. Fatura iade edilmelidir.

9.11. ALICI ile sipari esnas覺nda kullan覺lan kredi kart覺 hamilinin ayn覺 kii olmamas覺 veya 羹r羹n羹n ALICIya tesliminden evvel, siparite kullan覺lan kredi kart覺na ilikin g羹venlik a癟覺覺 tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kart覺 hamiline ilikin kimlik ve iletiim bilgilerini, siparite kullan覺lan kredi kart覺n覺n bir 繹nceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankas覺ndan kredi kart覺n覺n kendisine ait olduuna ilikin yaz覺y覺 ibraz etmesini ALICIdan talep edebilir. ALICIn覺n talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar ge癟ecek s羹rede sipari dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat i癟erisinde kar覺lanmamas覺 halinde ise SATICI, siparii iptal etme hakk覺n覺 haizdir.

9.12. ALICI, SATICIya ait internet sitesine 羹ye olurken verdii kiisel ve dier sair bilgilerin ger癟ee uygun olduunu, SATICIn覺n bu bilgilerin ger癟ee ayk覺r覺l覺覺 nedeniyle urayaca覺 t羹m zararlar覺, SATICIn覺n ilk bildirimi 羹zerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceini beyan ve taahh羹t eder.

9.13. ALICI, SATICIya ait internet sitesini kullan覺rken yasal mevzuat h羹k羹mlerine riayet etmeyi ve bunlar覺 ihlal etmemeyi batan kabul ve taahh羹t eder. Aksi takdirde, doacak t羹m hukuki ve cezai y羹k羹ml羹l羹kler tamamen ve m羹nhas覺ran ALICIy覺 balayacakt覺r.

9.14. ALICI, SATICIya ait internet sitesini hi癟bir ekilde kamu d羹zenini bozucu, genel ahlaka ayk覺r覺, bakalar覺n覺 rahats覺z ve taciz edici ekilde, yasalara ayk覺r覺 bir ama癟 i癟in, bakalar覺n覺n maddi ve manevi haklar覺na tecav羹z edecek ekilde kullanamaz. Ayr覺ca, 羹ye bakalar覺n覺n hizmetleri kullanmas覺n覺 繹nleyici veya zorlat覺r覺c覺 faaliyet (spam, virus, truva at覺, vb.) ilemlerde bulunamaz.

9.15. SATICIya ait internet sitesinin 羹zerinden, SATICIn覺n kendi kontrol羹nde olmayan ve/veya bakaca 羹癟羹nc羹 kiilerin sahip olduu ve/veya ilettii baka web sitelerine ve/veya baka i癟eriklere link verilebilir. Bu linkler ALICIya y繹nlenme kolayl覺覺 salamak amac覺yla konmu olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi ileten kiiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin i癟erdii bilgilere y繹nelik herhangi bir garanti nitelii ta覺mamaktad覺r.

9.16. 襤bu s繹zleme i癟erisinde say覺lan maddelerden bir ya da birka癟覺n覺 ihlal eden 羹ye ibu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak ahsen sorumlu olup, SATICIy覺 bu ihlallerin hukuki ve cezai sonu癟lar覺ndan ari tutacakt覺r. Ayr覺ca; ibu ihlal nedeniyle, olay覺n hukuk alan覺na intikal ettirilmesi halinde, SATICIn覺n 羹yeye kar覺 羹yelik s繹zlemesine uyulmamas覺ndan dolay覺 tazminat talebinde bulunma hakk覺 sakl覺d覺r.

 

10. CAYMA HAKKI

10.1. ALICI; mesafeli s繹zlemenin mal sat覺覺na ilikin olmas覺 durumunda, 羹r羹n羹n kendisine veya g繹sterdii adresteki kii/kurulua teslim tarihinden itibaren 14 (on d繹rt) g羹n i癟erisinde, SATICIya bildirmek art覺yla hi癟bir hukuki ve cezai sorumluluk 羹stlenmeksizin ve hi癟bir gerek癟e g繹stermeksizin mal覺 reddederek s繹zlemeden cayma hakk覺n覺 kullanabilir. Hizmet sunumuna ilikin mesafeli s繹zlemelerde ise, bu s羹re s繹zlemenin imzaland覺覺 tarihten itibaren balar. Cayma hakk覺 s羹resi sona ermeden 繹nce, t羹keticinin onay覺 ile hizmetin ifas覺na balanan hizmet s繹zlemelerinde cayma hakk覺 kullan覺lamaz. Cayma hakk覺n覺n kullan覺m覺ndan kaynaklanan masraflar SATICI ya aittir. ALICI, i bu s繹zlemeyi kabul etmekle, cayma hakk覺 konusunda bilgilendirildiini peinen kabul eder.

10.2. Cayma hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 i癟in 14 (ond繹rt) g羹nl羹k s羹re i癟inde SATICI’ ya iadeli taahh羹tl羹 posta, faks veya eposta ile yaz覺l覺 bildirimde bulunulmas覺 ve 羹r羹n羹n ibu s繹zlemede d羹zenlenen ‘Cayma Hakk覺 Kullan覺lamayacak r羹nler’ h羹k羹mleri 癟er癟evesinde kullan覺lmam覺 olmas覺 artt覺r. Bu hakk覺n kullan覺lmas覺 halinde,

a) 3. kiiye veya ALICI ya teslim edilen 羹r羹n羹n faturas覺, (襤ade edilmek istenen 羹r羹n羹n faturas覺 kurumsal ise, iade ederken kurumun d羹zenlemi olduu iade faturas覺 ile birlikte g繹nderilmesi gerekmektedir. Faturas覺 kurumlar ad覺na d羹zenlenen sipari iadeleri 襤ADE FATURASI kesilmedii takdirde tamamlanamayacakt覺r.)

b) 襤ade formu,

c) 襤ade edilecek 羹r羹nlerin kutusu, ambalaj覺, varsa standart aksesuarlar覺 ile birlikte eksiksiz ve hasars覺z olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulamas覺ndan itibaren en ge癟 10 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde toplam bedeli ve ALICIy覺 bor癟 alt覺na sokan belgeleri ALICI ya iade etmek ve 20 g羹nl羹k s羹re i癟erisinde mal覺 iade almakla y羹k羹ml羹d羹r.

e) ALICI n覺n kusurundan kaynaklanan bir nedenle mal覺n deerinde bir azalma olursa veya iade imk璽ns覺zla覺rsa ALICI kusuru oran覺nda SATICI n覺n zararlar覺n覺 tazmin etmekle y羹k羹ml羹d羹r. Ancak cayma hakk覺 s羹resi i癟inde mal覺n veya 羹r羹n羹n usul羹ne uygun kullan覺lmas覺 sebebiyle meydana gelen deiiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu deildir.

f) Cayma hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 nedeniyle SATICI taraf覺ndan d羹zenlenen kampanya limit tutar覺n覺n alt覺na d羹羹lmesi halinde kampanya kapsam覺nda faydalan覺lan indirim miktar覺 iptal edilir.

 

11. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK RNLER

ALICIn覺n istei veya a癟覺k癟a kiisel ihtiya癟lar覺 dorultusunda haz覺rlanan ve geri g繹nderilmeye m羹sait olmayan, i癟 giyim alt par癟alar覺, mayo ve bikini altlar覺, makyaj malzemeleri, tek kullan覺ml覺k 羹r羹nler, 癟abuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi ge癟me ihtimali olan mallar, ALICIya teslim edilmesinin ard覺ndan ALICI taraf覺ndan ambalaj覺 a癟覺ld覺覺 takdirde iade edilmesi sal覺k ve hijyen a癟覺s覺ndan uygun olmayan 羹r羹nler, teslim edildikten sonra baka 羹r羹nlerle kar覺an ve doas覺 gerei ayr覺t覺r覺lmas覺 m羹mk羹n olmayan 羹r羹nler, Abonelik s繹zlemesi kapsam覺nda salananlar d覺覺nda, gazete ve dergi gibi s羹reli yay覺nlara ilikin mallar, Elektronik ortamda an覺nda ifa edilen hizmetler veya t羹keticiye an覺nda teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya g繹r羹nt羹 kay覺tlar覺n覺n, kitap, dijital i癟erik, yaz覺l覺m programlar覺n覺n, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlar覺n覺n, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalaj覺n覺n ALICI taraf覺ndan a癟覺lm覺 olmas覺 halinde iadesi Y繹netmelik gerei m羹mk羹n deildir. Ayr覺ca Cayma hakk覺 s羹resi sona ermeden 繹nce, t羹keticinin onay覺 ile ifas覺na balanan hizmetlere ilikin cayma hakk覺n覺n kullan覺lmas覺 da Y繹netmelik gerei m羹mk羹n deildir.

 

Kozmetik ve kiisel bak覺m 羹r羹nleri, i癟 giyim 羹r羹nleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yaz覺l覺m ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile k覺rtasiye sarf malzemeleri (toner, kartu, erit vb.) iade edilebilmesi i癟in ambalajlar覺n覺n a癟覺lmam覺, denenmemi, bozulmam覺 ve kullan覺lmam覺 olmalar覺 gerekir.

 

12. TEMERRT HAL襤 VE HUKUK襤 SONULARI

ALICI, 繹deme ilemlerini kredi kart覺 ile yapt覺覺 durumda temerr羹de d羹t羹羹 takdirde, kart sahibi banka ile aras覺ndaki kredi kart覺 s繹zlemesi 癟er癟evesinde faiz 繹deyeceini ve bankaya kar覺 sorumlu olaca覺n覺 kabul, beyan ve taahh羹t eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara bavurabilir; doacak masraflar覺 ve vek璽let 羹cretini ALICIdan talep edebilir ve her koulda ALICIn覺n borcundan dolay覺 temerr羹de d羹mesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifas覺ndan dolay覺 SATICIn覺n urad覺覺 zarar ve ziyan覺n覺 繹deyeceini kabul, beyan ve taahh羹t eder.

 

13. YETK襤L襤 MAHKEME

襤bu s繹zlemeden doan uyumazl覺klarda ikayet ve itirazlar, aa覺daki kanunda belirtilen parasal s覺n覺rlar d璽hilinde t羹keticinin yerleim yerinin bulunduu veya t羹ketici ileminin yap覺ld覺覺 yerdeki t羹ketici sorunlar覺 hakem heyetine veya t羹ketici mahkemesine yap覺lacakt覺r. Parasal s覺n覺ra ilikin bilgiler aa覺dad覺r:

01/01/2017 tarihinden itibaren ge癟erli olmak 羹zere, 2017 y覺l覺 i癟in t羹ketici hakem heyetlerine yap覺lacak bavurularda deeri:

a) 2.400 (iki bin d繹rt y羹z) T羹rk Liras覺n覺n alt覺nda bulunan uyumazl覺klarda il癟e t羹ketici hakem heyetleri,

b) B羹y羹kehir stat羹s羹nde olan illerde 2.400 (iki bin d繹rt y羹z) T羹rk Liras覺 ile 3.610 (羹癟 bin alt覺 y羹z on) T羹rk Liras覺 aras覺ndaki uyumazl覺klarda il t羹ketici hakem heyetleri,

c) B羹y羹kehir stat羹s羹nde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (羹癟 bin alt覺 y羹z on) T羹rk Liras覺n覺n alt覺nda bulunan uyumazl覺klarda il t羹ketici hakem heyetleri,

癟) B羹y羹kehir stat羹s羹nde olmayan illere bal覺 il癟elerde 2.400 (iki bin d繹rt y羹z) T羹rk Liras覺 ile 3.610 (羹癟 bin alt覺 y羹z on) T羹rk Liras覺 aras覺ndaki uyumazl覺klarda il t羹ketici hakem heyetleri g繹revli k覺l覺nm覺lard覺r.

襤bu S繹zleme ticari ama癟larla yap覺lmaktad覺r.

 

14. YRRLK

ALICI, Site 羹zerinden verdii siparie ait 繹demeyi ger癟ekletirdiinde ibu s繹zlemenin t羹m artlar覺n覺 kabul etmi say覺l覺r. SATICI, sipariin ger癟eklemesi 繹ncesinde ibu s繹zlemenin sitede ALICI taraf覺ndan okunup kabul edildiine dair onay alacak ekilde gerekli yaz覺l覺msal d羹zenlemeleri yapmakla y羹k羹ml羹d羹r.

SATICI:

ALICI:

TAR襤H: