Gizlilik ve G羹venlik Politikas覺

G襤ZL襤L襤K VE GVENL襤K POL襤T襤KASI

Firmam覺z, 癟eitli ama癟larla kiisel veriler toplayabilir. Aa覺da, toplanan kiisel verilerin nas覺l ve ne ekilde topland覺覺, bu verilerin nas覺l ve ne ekilde korunduu belirtilmitir.

yelik veya Maazam覺z 羹zerindeki 癟eitli form ve anketlerin doldurulmas覺 suretiyle 羹yelerin kendileriyle ilgili bir tak覺m kiisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Maazam覺z taraf覺ndan iin doas覺 gerei toplanmaktad覺r.

Firmam覺z baz覺 d繹nemlerde m羹terilerine ve 羹yelerine kampanya bilgileri, yeni 羹r羹nler hakk覺nda bilgiler, promosyon teklifleri g繹nderebilir. yelerimiz bu gibi bilgileri al覺p almama konusunda her t羹rl羹 se癟imi 羹ye olurken yapabilir, sonras覺nda 羹ye girii yapt覺ktan sonra hesap bilgileri b繹l羹m羹nden bu se癟imi deitirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Maazam覺z 羹zerinden veya eposta ile ger癟ekletirilen onay s羹recinde, 羹yelerimiz taraf覺ndan maazam覺za elektronik ortamdan iletilen kiisel bilgiler, yelerimiz ile yapt覺覺m覺z ‘Kullan覺c覺 S繹zlemesi’ ile belirlenen ama癟lar ve kapsam d覺覺nda 羹癟羹nc羹 kiilere a癟覺klanmayacakt覺r.

Sistemle ilgili sorunlar覺n tan覺mlanmas覺 ve verilen hizmet ile ilgili 癟覺kabilecek sorunlar覺n veya uyumazl覺klar覺n h覺zla 癟繹z羹lmesi i癟in, Firmam覺z, 羹yelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktad覺r. IP adresleri, kullan覺c覺lar覺 genel bir ekilde tan覺mlamak ve kapsaml覺 demografik bilgi toplamak amac覺yla da kullan覺labilir.

Firmam覺z, yelik S繹zlemesi ile belirlenen ama癟lar ve kapsam d覺覺nda da, talep edilen bilgileri kendisi veya ibirlii i癟inde olduu kiiler taraf覺ndan dorudan pazarlama yapmak amac覺yla kullanabilir. Kiisel bilgiler, gerektiinde kullan覺c覺yla temas kurmak i癟in de kullan覺labilir. Firmam覺z taraf覺ndan talep edilen bilgiler veya kullan覺c覺 taraf覺ndan salanan bilgiler veya Maazam覺z 羹zerinden yap覺lan ilemlerle ilgili bilgiler; Firmam覺z ve ibirlii i癟inde olduu kiiler taraf覺ndan, ‘yelik S繹zlemesi’ ile belirlenen ama癟lar ve kapsam d覺覺nda da, 羹yelerimizin kimlii ifa edilmeden 癟eitli istatistiksel deerlendirmeler, veri taban覺 oluturma ve pazar arat覺rmalar覺nda kullan覺labilir.

Firmam覺z, gizli bilgileri kesinlikle 繹zel ve gizli tutmay覺, bunu bir s覺r saklama y羹k羹m羹 olarak addetmeyi ve gizliliin salanmas覺 ve s羹rd羹r羹lmesi, gizli bilginin tamam覺n覺n veya herhangi bir k覺sm覺n覺n kamu alan覺na girmesini veya yetkisiz kullan覺m覺n覺 veya 羹癟羹nc羹 bir kiiye ifas覺n覺 繹nlemek i癟in gerekli t羹m tedbirleri almay覺 ve gerekli 繹zeni g繹stermeyi taahh羹t etmektedir.

 

KRED襤 KARTI GVENL襤襤

Firmam覺z, al覺veri sitelerimizden al覺veri yapan kredi kart覺 sahiplerinin g羹venliini ilk planda tutmaktad覺r. Kredi kart覺 bilgileriniz hi癟bir ekilde sistemimizde saklanmamaktad覺r.

襤lemler s羹recine girdiinizde g羹venli bir sitede olduunuzu anlamak i癟in dikkat etmeniz gereken iki ey vard覺r. Bunlardan biri taray覺c覺n覺z覺n en alt sat覺r覺nda bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bu g羹venli bir internet sayfas覺nda olduunuzu g繹sterir ve her t羹rl羹 bilgileriniz ifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak sat覺 ilemleri s羹recine bal覺 olarak ve verdiiniz talimat istikametinde kullan覺l覺r. Al覺veri s覺ras覺nda kullan覺lan kredi kart覺 ile ilgili bilgiler al覺veri sitelerimizden ba覺ms覺z olarak 256 bit SSL (Secure Sockets Layer) protokol羹 ile ifrelenip sorgulanmak 羹zere ilgili bankaya ulat覺r覺l覺r. Kart覺n kullan覺labilirlii onayland覺覺 takdirde al覺verie devam edilir. Kartla ilgili hi癟bir bilgi taraf覺m覺zdan g繹r羹nt羹lenemediinden ve kaydedilmediinden, 羹癟羹nc羹 ah覺slar覺n herhangi bir koulda bu bilgileri ele ge癟irmesi engellenmi olur.

Online olarak kredi kart覺 ile verilen siparilerin 繹deme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin g羹venilirlii firmamiz taraf覺ndan Kredi Kartlar覺 Doland覺r覺c覺l覺覺’na kar覺 denetlenmektedir. Bu y羹zden, al覺veri sitelerimizden ilk defa sipari veren m羹terilerin siparilerinin tedarik ve teslimat aamas覺na gelebilmesi i癟in 繹ncelikle finansal ve adres/telefon bilgilerinin doruluunun onaylanmas覺 gereklidir. Bu bilgilerin kontrol羹 i癟in gerekirse kredi kart覺 sahibi m羹teri ile veya ilgili banka ile irtibata ge癟ilmektedir.

 

ye olurken verdiiniz t羹m bilgilere sadece siz ulaabilir ve siz deitirebilirsiniz. ye giri bilgilerinizi g羹venli koruduunuz takdirde bakalar覺n覺n sizinle ilgili bilgilere ulamas覺 ve bunlar覺 deitirmesi m羹mk羹n deildir. Bu ama癟la, 羹yelik ilemleri s覺ras覺nda 256 bit SSL g羹venlik alan覺 i癟inde hareket edilir. Bu sistem k覺r覺lmas覺 m羹mk羹n olmayan bir uluslararas覺 bir ifreleme standard覺d覺r.

 

Bilgi hatt覺 veya m羹teri hizmetleri servisi bulunan ve a癟覺k adres ve telefon bilgilerinin belirtildii 襤nternet al覺veri siteleri g羹n羹m羹zde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede akl覺n覺za tak覺lan b羹t羹n konular hakk覺nda detayl覺 bilgi alabilir, online al覺veri hizmeti salayan firman覺n g羹venirlii konusunda daha sal覺kl覺 bilgi edinebilirsiniz.

 

Not: 襤nternet al覺veri sitelerinde firman覺n a癟覺k adresinin ve telefonun yer almas覺na dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz. Al覺veri yapacaksan覺z al覺veriinizi yapmadan 羹r羹n羹 ald覺覺n覺z maazan覺n b羹t羹n telefon / adres bilgilerini not edin. Eer g羹venmiyorsan覺z al覺veriten 繹nce telefon ederek teyit edin. Firmam覺za ait t羹m online al覺veri sitelerimizde firmam覺za dair t羹m bilgiler ve firma yeri belirtilmitir.

 

Web siteleri 羹zerinden, kredi kart覺 ile yap覺lan 繹demelerde kart sahibinin kart g羹venliini salamak amac覺yla bankalar覺n firmalar ile yapt覺覺 ortak 癟al覺maya 3D Secure denir. 3D Secure ile yap覺lan 繹demelerde banka ve kullan覺c覺 ekran覺nda, banka taraf覺ndan sunulan 繹zel bir 3D ilem ekran覺 a癟覺l覺r ve al覺veri yap覺lan kredi kart覺n覺n sahibinin cep telefonuna sms ile onay kodu g繹nderilir veya kart sahibi d覺覺nda kimsenin bilmedii 繹zel bilgiler istenir. Bu ekilde yap覺lan baar覺l覺 繹deme ilemlerinde, banka herhangi olumsuz bir durumda t羹m sorumluluu 羹zerine al覺r.

3D Secure, 癟al覺nt覺 bir kredi kart覺 ile yap覺lacak al覺verileri rahatl覺kla 繹nler. Sebebi de kart sahibinin telefonuna onay sms bilgisi g繹nderilerek 繹demenin tamamlanmas覺d覺r.

 

MA襤L ORDER KRED襤 KART B襤LG襤LER襤 GVENL襤襤

Kredi kart覺 mail-order y繹ntemi ile bize g繹ndereceiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmam覺z taraf覺ndan gizlilik prensibine g繹re saklanacakt覺r. Bu bilgiler olas覺 banka ile oluubilecek kredi kart覺ndan para 癟ekim itirazlar覺na kar覺 60 g羹n s羹re ile bekletilip daha sonras覺nda imha edilmektedir. Sipari ettiiniz 羹r羹nlerin bedeli kar覺l覺覺nda bize g繹ndereceiniz taraf覺n覺zdan onayl覺 mail-order formu bedeli d覺覺nda herhangi bir bedelin kart覺n覺zdan 癟ekilmesi halinde doal olarak bankaya itiraz edebilir ve bu tutar覺n 繹denmesini engelleyebileceiniz i癟in bir risk oluturmamaktad覺r.

 

襤ST襤SNA襤 HALLER

Aa覺da belirtilen s覺n覺rl覺 hallerde Firmam覺z, ibu ‘Gizlilik Politikas覺’ h羹k羹mleri d覺覺nda kullan覺c覺lara ait bilgileri 羹癟羹nc羹 kiilere a癟覺klayabilir. Bu durumlar s覺n覺rl覺 say覺da olmak 羹zere;

 

1.Kanun, Kanun H羹km羹nde Kararname, Y繹netmelik v.b. yetkili hukuki otorite taraf覺ndan 癟覺kar覺lan ve y羹r羹rl羹l羹kte olan hukuk kurallar覺n覺n getirdii zorunluluklara uymak;

2.Maazam覺z覺n kullan覺c覺larla akdettii ‘yelik S繹zlemesi”nin ve dier s繹zlemelerin gereklerini yerine getirmek ve bunlar覺 uygulamaya koymak amac覺yla;

3.Yetkili idari ve adli otorite taraf覺ndan usul羹ne g繹re y羹r羹t羹len bir arat覺rma veya soruturman覺n y羹r羹t羹m羹 amac覺yla kullan覺c覺larla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullan覺c覺lar覺n haklar覺 veya g羹venliklerini korumak i癟in bilgi vermenin gerekli olduu hallerdir.

 

E-POSTA GVENL襤襤

Maazam覺z覺n M羹teri Hizmetlerine, herhangi bir sipariinizle ilgili olarak g繹ndereceiniz e-postalarda, asla kredi kart覺 numaran覺z覺 veya ifrelerinizi yazmay覺n覺z. E-postalarda yer alan bilgiler 羹癟羹nc羹 ah覺slar taraf覺ndan g繹r羹lebilir. Firmam覺z e-postalar覺n覺zdan aktar覺lan bilgilerin g羹venliini hi癟bir koulda garanti edemez.

 

TARAYICI EREZLER襤

Firmam覺z, maazam覺z覺 ziyaret eden kullan覺c覺lar ve kullan覺c覺lar覺n web sitesini kullan覺m覺 hakk覺ndaki bilgileri teknik bir iletiim dosyas覺 (erez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi ge癟en teknik iletiim dosyalar覺, ana bellekte saklanmak 羹zere bir internet sitesinin kullan覺c覺n覺n taray覺c覺s覺na (browser) g繹nderdii k羹癟羹k metin dosyalar覺d覺r. Teknik iletiim dosyas覺 site hakk覺nda durum ve tercihleri saklayarak 襤nternet’in kullan覺m覺n覺 kolaylat覺r覺r.

 

Teknik iletiim dosyas覺, siteyi ka癟 kiinin ziyaret ettiini, bir kiinin siteyi hangi ama癟la, ka癟 kez ziyaret ettiini ve ne kadar sitede kald覺klar覺 hakk覺nda istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullan覺c覺lar i癟in 繹zel tasarlanm覺 kullan覺c覺 sayfalar覺ndan dinamik olarak reklam ve i癟erik 羹retilmesine yard覺mc覺 olur. Teknik iletiim dosyas覺, ana bellekte veya e-postan覺zdan veri veya bakaca herhangi bir kiisel bilgi almak i癟in tasarlanmam覺t覺r. Taray覺c覺lar覺n pek 癟ou bata teknik iletiim dosyas覺n覺 kabul eder bi癟imde tasarlanm覺t覺r ancak kullan覺c覺lar dilerse teknik iletiim dosyas覺n覺n gelmemesi veya teknik iletiim dosyas覺n覺n g繹nderildiinde uyar覺 verilmesini salayacak bi癟imde ayarlar覺 deitirebilirler.

 

Firmam覺z, ibu ‘Gizlilik Politikas覺’ h羹k羹mlerini diledii zaman sitede yay覺nlamak veya kullan覺c覺lara elektronik posta g繹ndermek veya sitesinde yay覺nlamak suretiyle deitirebilir. Gizlilik Politikas覺 h羹k羹mleri deitii takdirde, yay覺nland覺覺 tarihte y羹r羹rl羹k kazan覺r.

 

Gizlilik politikam覺z ile ilgili her t羹rl羹 soru ve 繹nerileriniz i癟ininfo@letto.com.tradresine email g繹nderebilirsiniz. Firmam覺za ait aa覺daki iletiim bilgilerinden ulaabilirsiniz.

 

Firma nvan覺:AH襤N ORM.RN.MOB.襤N.TEKS.REK.SAN. VE T襤C.LTD.T襤

Adres:G繹rece Cumhuriyet Mah. Ahmet Necdet Sezer Bulvar覺 No:4 Menderes/襤ZM襤R

Eposta:info@letto.com.tr

 

Tel: 0232 253 3346 0232 253 3347